Nr
321/2019
Dotyczy
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2018 rok
Data podpisania
2019-05-20
Data wejścia w życie
2019-05-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 27 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)