Nr
330/2019
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” z siedzibą w Rybniku przy ul. Szybowcowej 15e, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-05-23
Data wejścia w życie
2019-05-23
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 27 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)