Nr
344/2019
Dotyczy
powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-05-29
Data wejścia w życie
2019-05-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 30 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)