Nr
341/2019
Dotyczy
powołania członków Rybnickiej Rady Sportu
Data podpisania
2019-05-28
Data wejścia w życie
2019-05-28
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 30 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)