Nr
355/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-06-03
Data wejścia w życie
2019-06-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 5 czerwca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)