Nr
361/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Usługa dostępu do systemu generatora wniosku
Data podpisania
2019-06-10
Data wejścia w życie
2019-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 10 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)