Nr
358/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-06-05
Data wejścia w życie
2019-06-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 11 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)