Nr
352/2019
Dotyczy
odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku
Data podpisania
2019-05-31
Data wejścia w życie
2019-05-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 19 KB]
Publikacja: 13 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)