Nr
368/2019
Dotyczy
wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-06-14
Data wejścia w życie
2019-07-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)