Nr
372/2019
Dotyczy
udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-06-17
Data wejścia w życie
2019-06-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 18 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)