Nr
373/2019
Dotyczy
sprostowania powierzchni nieruchomości w zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-06-18
Data wejścia w życie
2019-06-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Publikacja: 21 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)