Nr
362/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 459/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie przyznania lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Hibnera 40c/10 oraz przy ul. Boh. Westerplatte 1b/6 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
Data podpisania
2019-06-10
Data wejścia w życie
2019-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 21 czerwca 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)