Nr
374/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r., zbieranie uwag do 17.06.2019 r.
Data podpisania
2019-06-18
Data wejścia w życie
2019-06-18
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 67 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)