Nr
369/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r.
Data podpisania
2019-06-14
Data wejścia w życie
2019-06-14
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 60 KB]
Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 24 czerwca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)