Nr
378/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
Data podpisania
2019-06-25
Data wejścia w życie
2019-06-25
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 28 czerwca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)