Nr
380/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Data podpisania
2019-06-25
Data wejścia w życie
2019-06-25
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 28 czerwca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)