Nr
402/2019
Dotyczy
określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym
Data podpisania
2019-07-03
Data wejścia w życie
2019-07-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 551/2019 z dnia 12 września 2019
    zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 402/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym
Publikacja: 5 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)