Nr
407/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-07-04
Data wejścia w życie
2019-07-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 5 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)