Nr
406/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 670/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Data podpisania
2019-07-04
Data wejścia w życie
2019-07-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Publikacja: 9 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)