Nr
412/2019
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2019-07-08
Data wejścia w życie
2019-07-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 11 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)