Nr
416/2019
Dotyczy
udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-07-11
Data wejścia w życie
2019-07-11
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 12 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)