Nr
419/2019
Dotyczy
powołania zespołu ds. przygotowania projektu gminnego programu niskoemisyjnego oraz określenia zasad jego wdrożenia
Data podpisania
2019-07-15
Data wejścia w życie
2019-07-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 16 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)