Nr
428/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2019-07-18
Data wejścia w życie
2019-07-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 18 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)