Nr
435/2019
Dotyczy
przekazania Rybnickim Służbom Komunalnym zadań dotyczących systemu rowerowego w Mieście
Data podpisania
2019-07-22
Data wejścia w życie
2019-07-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 22 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)