Nr
421/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania
Data podpisania
2019-07-17
Data wejścia w życie
2019-07-17
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)