Nr
437/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-07-22
Data wejścia w życie
2019-07-22
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 23 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)