Nr
436/2019
Dotyczy
przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku
Data podpisania
2019-07-22
Data wejścia w życie
2019-07-22
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 23 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)