Nr
441/2019
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2019
Data podpisania
2019-07-22
Data wejścia w życie
2019-07-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [doc - 35 KB]
Publikacja: 24 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)