Nr
461/2019
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac projektowych i wykonawczych przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku
Data podpisania
2019-07-22
Data wejścia w życie
2019-07-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 79 KB]
Publikacja: 24 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)