Nr
468/2019
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2019-07-23
Data wejścia w życie
2019-07-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Regulamin organizacyjny TZR [doc - 184 KB]
Zarządzenie [rtf - 40 KB]
Publikacja: 24 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)