Nr
469/2019
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2019-07-25
Data wejścia w życie
2019-07-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 29 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)