Nr
474/2019
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2019-07-29
Data wejścia w życie
2019-07-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 31 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)