Nr
479/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Data podpisania
2019-08-01
Data wejścia w życie
2019-08-01
Przygotował
MOSIR
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 5 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)