Nr
482/2019
Dotyczy
wydzierżawienia nieruchomości
Data podpisania
2019-08-05
Data wejścia w życie
2019-08-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 7 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)