Nr
485/2019
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2019-08-05
Data wejścia w życie
2019-08-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 13 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)