Nr
496/2019
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Data podpisania
2019-08-14
Data wejścia w życie
2019-08-14
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 144 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 14 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)