Nr
511/2019
Dotyczy
zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r.
Data podpisania
2019-08-23
Data wejścia w życie
2019-08-23
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)