Nr
512/2019
Dotyczy
zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r.
Data podpisania
2019-08-23
Data wejścia w życie
2019-08-23
Przygotował
Z
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 116 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 237/2014 z dnia 16 maja 2014
    ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Miasta Rybnika przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
Publikacja: 26 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)