Nr
513/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku
Data podpisania
2019-08-26
Data wejścia w życie
2019-08-26
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 28 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)