Nr
514/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej
Data podpisania
2019-08-26
Data wejścia w życie
2019-08-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 28 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)