Nr
528/2019
Dotyczy
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Data podpisania
2019-09-02
Data wejścia w życie
2019-09-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 3 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 3 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)