Nr
524/2019
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2019-08-30
Data wejścia w życie
2019-08-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 4 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)