Nr
520/2019
Dotyczy
zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Data podpisania
2019-08-30
Data wejścia w życie
2019-08-30
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)