Nr
529/2019
Dotyczy
zmiany do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2019 roku
Data podpisania
2019-09-03
Data wejścia w życie
2019-09-03
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 5 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)