Nr
530/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku
Data podpisania
2019-09-04
Data wejścia w życie
2019-09-04
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 6 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)