Nr
522/2019
Dotyczy
przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku
Data podpisania
2019-08-30
Data wejścia w życie
2019-08-30
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 6 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)