Nr
536/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów
Data podpisania
2019-09-06
Data wejścia w życie
2019-09-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 10 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)