Nr
559/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r.
Data podpisania
2019-09-18
Data wejścia w życie
2019-09-18
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 73 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 19 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)