Nr
561/2019
Dotyczy
możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
Data podpisania
2019-09-18
Data wejścia w życie
2019-09-18
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Publikacja: 20 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)