Nr
558/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Data podpisania
2019-09-17
Data wejścia w życie
2019-09-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 20 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)